Výstavní deník

Přijměte pozvání ke stručné rekapitulaci dosud uskutečněných výstav.