Výstavní deník

Přijměte pozvání ke stručné rekapitulaci dosud uskutečněných výstav.
 

Výstava ke dni dětí – stavby z LEGA všech typů a témat, doplněno obrázky dětí z výtvarných kroužků v Kulturním a komunitním centru Mukařov. Výstava je stále živá - neustále se doplňuje o další a další modely z Lega!