Výstavní deník

Přijměte pozvání ke stručné rekapitulaci dosud uskutečněných výstav.
 

Tradiční výstava betlémů zapůjčených mukařovskými občany nás bude letos provázet celým adventem i časem vánočním až do Tří králů.
Otevřeno je v úředních hodinách Czech POINTu, s výjimkou 27. -29. 12.
Součástí výstavy je i kresba Vlastimila Soboty Mukařovský betlém.