Výstavní deník

Přijměte pozvání ke stručné rekapitulaci dosud uskutečněných výstav.
 

Byl pozdní večer - první máj -
večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.

... ale můžeme si na fotografiích připomenout, jaká byla v roce 2019. Pestrá přehlídka kraslic místních žen, doplněná o velikonoční dekorace, křesťanské knihy a obrazy. Výstava byla okořeněná o komentované prohlídky od JUDr. Karla Kropíka, který velice poutavě vyprávěl o historii a významu Velikonoc. Na jeho přednášky chodily jednotlivé třídy ze ZŠ...