Ukázky prací výtvarného a modelářského kroužku (1. - 30. 6. 2022)

23.05.2022

Výstava plná výtvarného umění a plastikových modelů - aneb jak děti, ze zájmových kroužků v Kulturním a komunitním centru Mukařov, pracují s vlastní fantazií.