Postaveno z papíru (2. - 30. 6. 2020)

03.06.2020

Výstava doplněna o 3D modely z PUZZLE, spolu s ukázkou tvorby výtvarných kroužků z KKCM. 

Měsíc červen již pravidelně věnujeme zejména dětem. Věříme, že na výstavě najdou děti inspiraci, jak trávit svůj volný čas😊Těšíme se na vás!