Postaveno z LEGA (1.-26. 6. 2019)

31.05.2019

Výstava ke dni dětí – stavby z LEGA všech typů a témat, doplněno obrázky dětí z výtvarných kroužků v Kulturním a komunitním centru Mukařov. Výstava je stále živá - neustále se doplňuje o další a další modely z Lega!