OD PONDĚLÍ BUDE SOBOTA (25. 4. - 31. 5. 2022)

22.04.2022

Výstava malíře a grafika Vlastimila Soboty vnese profesionální umění do naší galerie!

Narozen 1. 12. 1953 v Praze. Studoval u B. Blažeje na SUPŠ grafické v Praze (1969-1973) a u J. Veškrny na SOŠV tamtéž (1987-1989). Pracoval v tiskárně, byl propagačním výtvarníkem a výtvarným redaktorem v redakcích novin a časopisů. Spolupracoval s předními deníky a časopisy.
Zaměřuje se na grafiku a grafický design. Ve volné a drobné grafice užívá figurálních a krajinných motivů, v malířském díle se objevuje i zátiší. V oblasti drobné grafiky a exlibris získal několik cen. V 2. díle portugalské Contemporary International ex-libris artist je mu věnována oceňující studie. Zastoupen ve sbírkách Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling Dánsko, Muzea karetních her v Issly-les-Mouleneaux ve Francii, Muzea Malbork v Polsku, Exlibris Wereld v Holandsku, Trakaiskeho historického muzea v Litvě, Muzea exlibris v Sint-Niklaas

v Belgii, Památníku národního písemnictví v Praze, kulturního domu v Guadelupe (Mexiko), Galerie města Bratislavy a jinde.