Mukařovský betlém

17.12.2021

Zajímavý rozhovor s výtvarníkem a autorem kresby, která ve dne i v noci zdobí okno naší mukařovské galerie Stará škola na návsi. Mukařovský betlém - autor Vlastimil Sobota - výtvarník

Co Vás přivedlo k nám do Mukařova s nápadem namalovat betlém?

Bylo to na přání pana Kropíka. Známe se dlouho, tak jsem ho neodmítl.

Jak dlouho trvalo, než betlém vznikl?

Od data zadání do termínu odevzdání nebylo moc času. Asi jeden a půl měsíce. Nejprve vznikla kompozice motivů. Schválení skici bylo spojeno s návštěvou galerie, abychom dohodli umístění betlému. Vlastní práce, které předcházelo zhotovení skic, trvala s přestávkami několik týdnů.

Co je zajímavé na kresbě betlému?

Jsou tam kromě základních atributů i dva hlavní mukařovské objekty - kostel a Stará škola.

Jakou technikou je betlém zpracovaný?

Kresba je zhotovená klasicky, to znamená základní černá kontura je kolorovaná akvarelovými barvami. Formát kresby je nestandardně veliký. Proto bylo potřeba vyřešit pro zdárné dokončení správný technologický postup. Souběžně jsem pracoval na dvou verzích. První, říkejme jí pracovní a druhé finální. Na pracovní kresbě jsem si kontroloval, zda se kresba nerozpíjí. Klasickou tuš nešlo použít, proto je kresba připravená fixem. A následně jsem kontroloval sytost barev. Na betlém umístěný v okně se budeme dívat s odstupem, takže je mírně "přebarvený".

Kde můžeme betlém vidět?

V galerii Stará škola v Mukařově je umístěn přímo v okně, které směřuje na náves. Betlém je nasvícený a tak se z něj mohou těšit kolemjdoucí ve dne i v noci.

Vystaven bude v galerii od první adventní neděle až do Tří králů.

Uvidíme i další Vaší tvorbu v naší galerii Stará škola?

Ano v květnu 2022.

Jaké další zajímavé práce a výzvy Vás čekají v roce 2022?

Určitě bude několik společných výstav a kromě toho mě čekají drobné grafiky pro sběratele.

Děkuji za rozhovor.

Jitka Čurdová
kurátorka Galerie Stará škola

Vlastimil Sobota - výtvarník

Narozen 1. 12. 1953 v Praze. Studoval u B. Blažeje na SUPŠ grafické v Praze (1969-1973) a u J. Veškrny na SOŠV tamtéž (1987-1989).

Pracoval v tiskárně, byl propagačním výtvarníkem a výtvarným redaktorem v redakcích novin a časopisů.

Spolupracoval s předními deníky, časopisy a nakladatelstvími. Zaměřuje se na grafiku a grafický design.

Ve volné a drobné grafice užívá figurálních a krajinných motivů, v malířském díle se objevuje i zátiší.

V oblasti drobné grafiky a exlibris získal několik cen. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách v Dánsku, ve Francii, v Polsku, v Holandsku, v Litvě, v Belgii, Památníku národního písemnictví v Praze, Galerie města Bratislavy a jinde.