Mukařov v proměnách času a fotografie Vladimíra Hanzla (18.–31. 8. 2018)

18.08.2018

O slavné mukařovské pouti se mohli návštěvníci galerie poučit o starší i novější historii Mukařova a obdivovat umělecké fotografie Vladimíra Hanzla.