Májová výstava (2. - 30. 5. 2020)

11.05.2020

Byl pozdní večer - první máj -
večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.

Kdo by neznal alespoň těchto pár veršů z jedné z nejslavnějších básní české literatury, mistrně vystihující strhující sílu vrcholného jara, které nás vždy znovu a znovu omámí...

Máj Karla Hynka Máchy ale není jen fascinující vyjádření síly přírody a hnutí lidského nitra, je to také tragické zobrazení zmařených osudů a nadějí a symbolický odkaz autora, který ač odešel stár pouhých 26 let, zanechal za sebou nesmrtelné dílo.

Květen v galerii STARÁ ŠKOLA jsme se rozhodli věnovat Máji a jeho autorovi, připomenout si spolu s ním pomíjivost a tragiku lidských osudů i sílu přírody a lásky, na dobových dokumentech a ukázkách z mnohočetných reedic slavné básně. 

Výstava byla připravena ve spolupráci a pod laskavým dohledem JUDr. Karla Kropíka. Při komorním zahájení ještě pod rouškou nouzového stavu přišel část Máje zarecitovat Jan Švadlenka.