Jarní výstavu o Velikonocích letos v galerii bohužel neuspořádáme...

10.04.2020

... ale můžeme si na fotografiích připomenout, jaká byla v roce 2019. Pestrá  přehlídka kraslic místních žen, doplněná o velikonoční dekorace, křesťanské knihy a obrazy. Výstava byla okořeněná o komentované prohlídky od JUDr. Karla Kropíka, který velice poutavě vyprávěl o historii a významu Velikonoc. Na jeho  přednášky chodily jednotlivé třídy ze ZŠ Mukařov (jedna třída za druhou) a myslím si, že děti díky přednáškám pana Kropíka pochopily, jaký význam Velikonoce mají a jak je pro křesťanský svět tento svátek důležitý... 

... tak snad zase příští rok!